Abstract

Density functional theory simulation with a U correction (DFT + U) was adopted to predict the proper experimental conditions required to generate divalent europium (Eu2+) in α-Al2O3 host material consolidated via vacuum consolidation. Accordingly, samples of 0.1 at% Eu2+:α-Al2O3 were obtained by gelcasting, followed by high vacuum sintering process (<10−3 Pa). The room temperature photoluminescence excitation and emission spectra of this composition were examined and characteristic broad band positioned in the blue part of spectrum was detected under UV excitation. This luminescence decay trace had two-exponential character and the average decay time of 0.1 at% Eu2+:α-Al2O3 was 0.080ms.

© 2016 Optical Society of America

Full Article  |  PDF Article
OSA Recommended Articles
Mn4+ activated Al2O3 red-emitting ceramic phosphor with excellent thermal conductivity

Cheng Tian, Hui Lin, Dawei Zhang, Peiping Zhang, Ruijin Hong, Zhaoxia Han, Xinglu Qian, and Jun Zou
Opt. Express 27(22) 32666-32678 (2019)

DFT and synchrotron radiation study of Eu2+ doped BaAl2O4

Hermi F. Brito, Maria C. F. C. Felinto, Jorma Hölsä, Taneli Laamanen, Mika Lastusaari, Marja Malkamäki, Pavel Novák, Lucas C. V. Rodrigues, and Roberval Stefani
Opt. Mater. Express 2(4) 420-431 (2012)

Optical properties of trivalent europium doped ZnO:Zn phosphor under indirect excitation of near-UV light

Li Chen, Jiahua Zhang, Xianmin Zhang, Feng Liu, and Xiaojun Wang
Opt. Express 16(16) 11795-11801 (2008)

References

 • View by:
 • |
 • |
 • |

 1. G. Blasse and A. Bril, “Fluorescence of Eu2+ activated alkaline-earth aluminates,” Philips Res. Rep. 23, 201–206 (1968).
 2. Y. C. Chiu, W. R. Liu, C. K. Chang, C. C. Liao, Y. T. Yeh, S. M. Jang, and T. M. Chen, “Ca2PO4Cl: Eu2+: an intense near-ultraviolet converting blue phosphor for white light-emitting diodes,” J. Mater. Chem. 20(9), 1755–1758 (2010).
  [Crossref]
 3. K. B. Kim, Y. I. Kim, H. G. Chun, T. Y. Cho, J. S. Jung, and J. G. Kang, “Structural and optical properties of BaMgAl10O17: Eu2+ phosphor,” Chem. Mater. 14(12), 5045–5052 (2002).
  [Crossref]
 4. E. Bayer and G. Schaack, “Two-photon absorption of CaF2:Eu2+,” Phys. Status Solidi41(2), 827–835 (1970) (b).
  [Crossref]
 5. G. Patton, F. Moretti, A. Belsky, K. Al Saghir, S. Chenu, G. Matzen, M. Allix, and C. Dujardin, “Light yield sensitization by X-ray irradiation of the BaAl4O7:Eu(2+)ceramic scintillator obtained by full crystallization of glass,” Phys. Chem. Chem. Phys.16(45), 24824–24829 (2014) (pp.).
  [Crossref] [PubMed]
 6. Y. Wu, L. A. Boatner, A. C. Lindsey, M. Zhuravleva, S. Jones, J. D. Auxier, H. L. Hall, and C. L. Melcher, “Defect Engineering in SrI2:Eu2+ Single Crystal Scintillators,” Cryst. Growth Des. 15(8), 3929–3938 (2015).
  [Crossref]
 7. M. S. Alekhin, J. T. de Haas, K. W. Kramer, I. V. Khodyuk, L. de Vries, and P. Dorenbos, “Scintillation properties and self-absorption in SrI2: Eu2,+” in Nuclear Science Symposium Conference Record (NSS/MIC) (IEEE, 2010), pp. 1589–1599.
 8. N. Cherepy, B. Sturm, O. B. Drury, T. Hurst, S. Sheets, L. Ahle, C. Saw, M. Pearson, S. A. Payne, A. Burger, L. A. Boatner, J. O. Ramey, E. V. van Loef, J. Glodo, R. Hawrami, W. M. Higgins, K. S. Shah, and W. W. Moses, “SrI2 scintillator for gamma ray spectroscopy,” Proc. SPIE 7449, 74490F (2009).
  [Crossref]
 9. G. A. Appleby, A. Edgar, and G. V. M. Williams, “Structure and photostimulated luminescent properties of Eu-doped M2BaX4 (M=Cs, Rb; X=Br, Cl),” J. Appl. Phys. 96(11), 6281–6285 (2004).
  [Crossref]
 10. G. Gundiah, E. D. Bourret-Courchesne, G. Bizarri, S. M. Hanrahan, A. Chaudhry, A. Canning, W. W. Moses, and S. E. Derenzo, “Scintillation properties of Eu2+-activated barium fluoroiodide,” in Nuclear Science Symposium Conference Record (NSS/MIC) (IEEE, 2009), 1575–1578.
 11. E. D. Bourret-Courchesne, G. Bizarri, R. Borade, Z. Yan, S. M. Hanrahan, G. Gundiah, A. Chaudhry, A. Canning, and S. E. Derenzo, “Eu2+-doped Ba2CsI5, a new high-performance scintillator,” Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A 612(1), 138–142 (2009).
  [Crossref]
 12. M. Kirm, Y. Chen, S. Neicheva, K. Shimamura, N. Shiran, M. True, and S. Vielhauer, “VUV spectroscopy of Eu doped LiCaAlF6 and LiSrAlF6 crystals,” Phys. Status Solidi, C Conf. Crit. Rev. 2(1), 418–421 (2005).
  [Crossref]
 13. A. Fukabori, “Comparative analysis of scintillation characteristics derived from different emission mechanisms in BaCl2,” J. Appl. Phys. 117(15), 153106 (2015).
  [Crossref]
 14. J. Glodo, H. Lingertat, C. Brecher, K. S. Shah, and A. Lempicki, “A new ceramic scintillator for neutron detection: CaF2: Eu2+/6LiF,” in Nuclear Science Symposium Conference Record (NSS/MIC) (IEEE, 2005) 1, 112–115.
 15. M. Sugiyama, T. Yanagida, Y. Fujimoto, Y. Yokota, A. Ito, M. Nikl, T. Goto, and A. Yoshikawa, “Basic study of Eu2+-doped garnet ceramic scintillator produced by spark plasma sintering,” Opt. Mater. 35(2), 222–226 (2012).
  [Crossref]
 16. V. B. Mikhailik, H. Kraus, M. Balcerzyk, W. Czarnacki, M. Moszyński, M. S. Mykhaylyk, and D. Wahl, “Low-temperature spectroscopic and scintillation characterization of Ti-doped Al2O3,” Nucl. Instrum. Methods Phys. Res, Sect. A 546, 523–534 (2005).
 17. G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
  [Crossref]
 18. C. A. Arguello, D. L. Rousseau, and S. P. S. Porto, “First-order Raman effect in wurtzite-type crystals,” Phys. Rev. 181(3), 1351–1363 (1969).
  [Crossref]
 19. J. L. Bettis, M. H. Whangbo, J. Köhler, A. Bussmann-Holder, and A. R. Bishop, “Lattice dynamical analogies and differences between SrTiO3 and EuTiO3 revealed by phonon-dispersion relations and double-well potentials,” Phys. Rev. B 84(18), 184114 (2011).
  [Crossref]
 20. J. Gegner, T. C. Koethe, H. Wu, Z. Hu, H. Hartmann, T. Lorenz, T. Fickenscher, R. Pöttgen, and L. H. Tjeng, “Electronic structure of RAuMg and RAgMg (R=Eu,Gd,Yb),” Phys. Rev. B 74(7), 073102 (2006).
  [Crossref]
 21. K. Koga, H. Anno, K. Akai, M. Matsuura, and K. Matsubara, “First-principles study of electronic structure and thermoelectric properties for guest substituted clathrate compounds Ba6R2Au6Ge40 (R=Eu or Yb),” Mater. Trans. 48(8), 2108–2113 (2007).
  [Crossref]
 22. J. P. Allen and G. W. Watson, “Occupation matrix control of d- and f-electron localisations using DFT + U,” Phys. Chem. Chem. Phys. 16(39), 21016–21031 (2014).
  [Crossref] [PubMed]
 23. B. Dorado, B. Amadon, M. Freyss, and M. Bertolus, “DFT+U calculations of the ground state and metastable states of uranium dioxide,” Phys. Rev. B 79(23), 235125 (2009).
  [Crossref]
 24. B. Meredig, A. Thompson, H. A. Hansen, C. Wolverton, and A. van de Walle, “Method for locating low-energy solutions within DFT+U,” Phys. Rev. B 82(19), 195128 (2010).
  [Crossref]
 25. B. Wang, X. N. Xi, and A. N. Cormack, “Chemical Strain and Point Defect Configurations in Reduced Ceria,” Chem. Mater. 26(12), 3687–3692 (2014).
  [Crossref]
 26. H. P. Komsa, T. T. Rantala, and A. Pasquarello, “Finite-size supercell correction schemes for charged defect calculations,” Phys. Rev. B 86(4), 045112 (2012).
  [Crossref]
 27. N. D. M. Hine, K. Frensch, W. M. C. Foulkes, and M. W. Finnis, “Supercell size scaling of density functional theory formation energies of charged defects,” Phys. Rev. B 79(2), 024112 (2009).
  [Crossref]
 28. J. Li, Y. Shi, J. Gong, and G. Chen, “Mössbauer study of amorphous Al2O3:Eu3+,” J. Mater. Sci. Lett. 16(9), 743–744 (1997).
  [Crossref]
 29. N. Rakov and G. S. Maciel, “Photoluminescence analysis of α-Al2O3 powders doped with Eu3+ and Eu2+ ions,” J. Lumin. 127(2), 703–706 (2007).
  [Crossref]
 30. M. W. Chase, JANAF thermochemical tables, American Chemical Society and the American Institute of Physics for the National Bureau of Standards, New York, 1985.
 31. G. Blasse, W. Wanmaker, J. Ter Vrugt, and A Bril, “Fluorescence of Eu2+ activated alkaline-earth aluminates,” Philips Res. Rep 23, 189–200 (1968).
 32. A. Pillonnet, A. Pereira, O. Marty, and C. Champeaux, “Valence state of europium doping ions during pulsed-laser deposition,” J. Phys. D Appl. Phys. 44(37), 375402 (2011).
  [Crossref]
 33. S. Mochizuki, T. Nakanishi, Y. Suzuki, and K. Ishi, “Reversible photoinduced spectral change in Eu2O3 at room temperature,” Appl. Phys. Lett. 79(23), 3785–3787 (2001).
  [Crossref]
 34. J. A. Zasadzinski, “A new heat transfer model to predict cooling rates for rapid freezing fixation,” J. Microsc. 150(2), 137–149 (1988).
  [Crossref]
 35. G. Hirata, N. Perea, M. Tejeda, J. A. Gonzalez-Ortega, and J. McKittrick, “Luminescence study in Eu-doped aluminum oxide phosphors,” Opt. Mater. 27(7), 1311–1315 (2005).
  [Crossref]
 36. N. Rakov, G. S. Maciel, W. B. Lozano, and C. B. de Araújoa, “Investigation of Eu3+ luminescence intensification in Al2O3 powderscodoped with Tb3+ and prepared by low-temperature direct combustion synthesis,” Appl. Phys. Lett. 88(8), 081908 (2006).
  [Crossref]
 37. N. Rakov, F. E. Ramos, G. Hirata, and M. Xiao, “Strong photoluminescence and cathodoluminescence due to f-f transitions in Eu3+ doped Al2O3 powders prepared by direct combustion synthesis and thin films deposited by laser ablation,” Appl. Phys. Lett. 83(2), 272–274 (2003).
  [Crossref]

2015 (2)

Y. Wu, L. A. Boatner, A. C. Lindsey, M. Zhuravleva, S. Jones, J. D. Auxier, H. L. Hall, and C. L. Melcher, “Defect Engineering in SrI2:Eu2+ Single Crystal Scintillators,” Cryst. Growth Des. 15(8), 3929–3938 (2015).
[Crossref]

A. Fukabori, “Comparative analysis of scintillation characteristics derived from different emission mechanisms in BaCl2,” J. Appl. Phys. 117(15), 153106 (2015).
[Crossref]

2014 (2)

J. P. Allen and G. W. Watson, “Occupation matrix control of d- and f-electron localisations using DFT + U,” Phys. Chem. Chem. Phys. 16(39), 21016–21031 (2014).
[Crossref] [PubMed]

B. Wang, X. N. Xi, and A. N. Cormack, “Chemical Strain and Point Defect Configurations in Reduced Ceria,” Chem. Mater. 26(12), 3687–3692 (2014).
[Crossref]

2012 (2)

H. P. Komsa, T. T. Rantala, and A. Pasquarello, “Finite-size supercell correction schemes for charged defect calculations,” Phys. Rev. B 86(4), 045112 (2012).
[Crossref]

M. Sugiyama, T. Yanagida, Y. Fujimoto, Y. Yokota, A. Ito, M. Nikl, T. Goto, and A. Yoshikawa, “Basic study of Eu2+-doped garnet ceramic scintillator produced by spark plasma sintering,” Opt. Mater. 35(2), 222–226 (2012).
[Crossref]

2011 (2)

J. L. Bettis, M. H. Whangbo, J. Köhler, A. Bussmann-Holder, and A. R. Bishop, “Lattice dynamical analogies and differences between SrTiO3 and EuTiO3 revealed by phonon-dispersion relations and double-well potentials,” Phys. Rev. B 84(18), 184114 (2011).
[Crossref]

A. Pillonnet, A. Pereira, O. Marty, and C. Champeaux, “Valence state of europium doping ions during pulsed-laser deposition,” J. Phys. D Appl. Phys. 44(37), 375402 (2011).
[Crossref]

2010 (2)

B. Meredig, A. Thompson, H. A. Hansen, C. Wolverton, and A. van de Walle, “Method for locating low-energy solutions within DFT+U,” Phys. Rev. B 82(19), 195128 (2010).
[Crossref]

Y. C. Chiu, W. R. Liu, C. K. Chang, C. C. Liao, Y. T. Yeh, S. M. Jang, and T. M. Chen, “Ca2PO4Cl: Eu2+: an intense near-ultraviolet converting blue phosphor for white light-emitting diodes,” J. Mater. Chem. 20(9), 1755–1758 (2010).
[Crossref]

2009 (4)

N. Cherepy, B. Sturm, O. B. Drury, T. Hurst, S. Sheets, L. Ahle, C. Saw, M. Pearson, S. A. Payne, A. Burger, L. A. Boatner, J. O. Ramey, E. V. van Loef, J. Glodo, R. Hawrami, W. M. Higgins, K. S. Shah, and W. W. Moses, “SrI2 scintillator for gamma ray spectroscopy,” Proc. SPIE 7449, 74490F (2009).
[Crossref]

E. D. Bourret-Courchesne, G. Bizarri, R. Borade, Z. Yan, S. M. Hanrahan, G. Gundiah, A. Chaudhry, A. Canning, and S. E. Derenzo, “Eu2+-doped Ba2CsI5, a new high-performance scintillator,” Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A 612(1), 138–142 (2009).
[Crossref]

B. Dorado, B. Amadon, M. Freyss, and M. Bertolus, “DFT+U calculations of the ground state and metastable states of uranium dioxide,” Phys. Rev. B 79(23), 235125 (2009).
[Crossref]

N. D. M. Hine, K. Frensch, W. M. C. Foulkes, and M. W. Finnis, “Supercell size scaling of density functional theory formation energies of charged defects,” Phys. Rev. B 79(2), 024112 (2009).
[Crossref]

2007 (2)

N. Rakov and G. S. Maciel, “Photoluminescence analysis of α-Al2O3 powders doped with Eu3+ and Eu2+ ions,” J. Lumin. 127(2), 703–706 (2007).
[Crossref]

K. Koga, H. Anno, K. Akai, M. Matsuura, and K. Matsubara, “First-principles study of electronic structure and thermoelectric properties for guest substituted clathrate compounds Ba6R2Au6Ge40 (R=Eu or Yb),” Mater. Trans. 48(8), 2108–2113 (2007).
[Crossref]

2006 (2)

J. Gegner, T. C. Koethe, H. Wu, Z. Hu, H. Hartmann, T. Lorenz, T. Fickenscher, R. Pöttgen, and L. H. Tjeng, “Electronic structure of RAuMg and RAgMg (R=Eu,Gd,Yb),” Phys. Rev. B 74(7), 073102 (2006).
[Crossref]

N. Rakov, G. S. Maciel, W. B. Lozano, and C. B. de Araújoa, “Investigation of Eu3+ luminescence intensification in Al2O3 powderscodoped with Tb3+ and prepared by low-temperature direct combustion synthesis,” Appl. Phys. Lett. 88(8), 081908 (2006).
[Crossref]

2005 (3)

G. Hirata, N. Perea, M. Tejeda, J. A. Gonzalez-Ortega, and J. McKittrick, “Luminescence study in Eu-doped aluminum oxide phosphors,” Opt. Mater. 27(7), 1311–1315 (2005).
[Crossref]

M. Kirm, Y. Chen, S. Neicheva, K. Shimamura, N. Shiran, M. True, and S. Vielhauer, “VUV spectroscopy of Eu doped LiCaAlF6 and LiSrAlF6 crystals,” Phys. Status Solidi, C Conf. Crit. Rev. 2(1), 418–421 (2005).
[Crossref]

V. B. Mikhailik, H. Kraus, M. Balcerzyk, W. Czarnacki, M. Moszyński, M. S. Mykhaylyk, and D. Wahl, “Low-temperature spectroscopic and scintillation characterization of Ti-doped Al2O3,” Nucl. Instrum. Methods Phys. Res, Sect. A 546, 523–534 (2005).

2004 (1)

G. A. Appleby, A. Edgar, and G. V. M. Williams, “Structure and photostimulated luminescent properties of Eu-doped M2BaX4 (M=Cs, Rb; X=Br, Cl),” J. Appl. Phys. 96(11), 6281–6285 (2004).
[Crossref]

2003 (1)

N. Rakov, F. E. Ramos, G. Hirata, and M. Xiao, “Strong photoluminescence and cathodoluminescence due to f-f transitions in Eu3+ doped Al2O3 powders prepared by direct combustion synthesis and thin films deposited by laser ablation,” Appl. Phys. Lett. 83(2), 272–274 (2003).
[Crossref]

2002 (2)

K. B. Kim, Y. I. Kim, H. G. Chun, T. Y. Cho, J. S. Jung, and J. G. Kang, “Structural and optical properties of BaMgAl10O17: Eu2+ phosphor,” Chem. Mater. 14(12), 5045–5052 (2002).
[Crossref]

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

2001 (1)

S. Mochizuki, T. Nakanishi, Y. Suzuki, and K. Ishi, “Reversible photoinduced spectral change in Eu2O3 at room temperature,” Appl. Phys. Lett. 79(23), 3785–3787 (2001).
[Crossref]

1997 (1)

J. Li, Y. Shi, J. Gong, and G. Chen, “Mössbauer study of amorphous Al2O3:Eu3+,” J. Mater. Sci. Lett. 16(9), 743–744 (1997).
[Crossref]

1988 (1)

J. A. Zasadzinski, “A new heat transfer model to predict cooling rates for rapid freezing fixation,” J. Microsc. 150(2), 137–149 (1988).
[Crossref]

1969 (1)

C. A. Arguello, D. L. Rousseau, and S. P. S. Porto, “First-order Raman effect in wurtzite-type crystals,” Phys. Rev. 181(3), 1351–1363 (1969).
[Crossref]

1968 (2)

G. Blasse and A. Bril, “Fluorescence of Eu2+ activated alkaline-earth aluminates,” Philips Res. Rep. 23, 201–206 (1968).

G. Blasse, W. Wanmaker, J. Ter Vrugt, and A Bril, “Fluorescence of Eu2+ activated alkaline-earth aluminates,” Philips Res. Rep 23, 189–200 (1968).

Ahle, L.

N. Cherepy, B. Sturm, O. B. Drury, T. Hurst, S. Sheets, L. Ahle, C. Saw, M. Pearson, S. A. Payne, A. Burger, L. A. Boatner, J. O. Ramey, E. V. van Loef, J. Glodo, R. Hawrami, W. M. Higgins, K. S. Shah, and W. W. Moses, “SrI2 scintillator for gamma ray spectroscopy,” Proc. SPIE 7449, 74490F (2009).
[Crossref]

Akai, K.

K. Koga, H. Anno, K. Akai, M. Matsuura, and K. Matsubara, “First-principles study of electronic structure and thermoelectric properties for guest substituted clathrate compounds Ba6R2Au6Ge40 (R=Eu or Yb),” Mater. Trans. 48(8), 2108–2113 (2007).
[Crossref]

Al Saghir, K.

G. Patton, F. Moretti, A. Belsky, K. Al Saghir, S. Chenu, G. Matzen, M. Allix, and C. Dujardin, “Light yield sensitization by X-ray irradiation of the BaAl4O7:Eu(2+)ceramic scintillator obtained by full crystallization of glass,” Phys. Chem. Chem. Phys.16(45), 24824–24829 (2014) (pp.).
[Crossref] [PubMed]

Alekhin, M. S.

M. S. Alekhin, J. T. de Haas, K. W. Kramer, I. V. Khodyuk, L. de Vries, and P. Dorenbos, “Scintillation properties and self-absorption in SrI2: Eu2,+” in Nuclear Science Symposium Conference Record (NSS/MIC) (IEEE, 2010), pp. 1589–1599.

Allen, J. P.

J. P. Allen and G. W. Watson, “Occupation matrix control of d- and f-electron localisations using DFT + U,” Phys. Chem. Chem. Phys. 16(39), 21016–21031 (2014).
[Crossref] [PubMed]

Allix, M.

G. Patton, F. Moretti, A. Belsky, K. Al Saghir, S. Chenu, G. Matzen, M. Allix, and C. Dujardin, “Light yield sensitization by X-ray irradiation of the BaAl4O7:Eu(2+)ceramic scintillator obtained by full crystallization of glass,” Phys. Chem. Chem. Phys.16(45), 24824–24829 (2014) (pp.).
[Crossref] [PubMed]

Amadon, B.

B. Dorado, B. Amadon, M. Freyss, and M. Bertolus, “DFT+U calculations of the ground state and metastable states of uranium dioxide,” Phys. Rev. B 79(23), 235125 (2009).
[Crossref]

Angloher, G.

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

Anno, H.

K. Koga, H. Anno, K. Akai, M. Matsuura, and K. Matsubara, “First-principles study of electronic structure and thermoelectric properties for guest substituted clathrate compounds Ba6R2Au6Ge40 (R=Eu or Yb),” Mater. Trans. 48(8), 2108–2113 (2007).
[Crossref]

Appleby, G. A.

G. A. Appleby, A. Edgar, and G. V. M. Williams, “Structure and photostimulated luminescent properties of Eu-doped M2BaX4 (M=Cs, Rb; X=Br, Cl),” J. Appl. Phys. 96(11), 6281–6285 (2004).
[Crossref]

Arguello, C. A.

C. A. Arguello, D. L. Rousseau, and S. P. S. Porto, “First-order Raman effect in wurtzite-type crystals,” Phys. Rev. 181(3), 1351–1363 (1969).
[Crossref]

Auxier, J. D.

Y. Wu, L. A. Boatner, A. C. Lindsey, M. Zhuravleva, S. Jones, J. D. Auxier, H. L. Hall, and C. L. Melcher, “Defect Engineering in SrI2:Eu2+ Single Crystal Scintillators,” Cryst. Growth Des. 15(8), 3929–3938 (2015).
[Crossref]

Balcerzyk, M.

V. B. Mikhailik, H. Kraus, M. Balcerzyk, W. Czarnacki, M. Moszyński, M. S. Mykhaylyk, and D. Wahl, “Low-temperature spectroscopic and scintillation characterization of Ti-doped Al2O3,” Nucl. Instrum. Methods Phys. Res, Sect. A 546, 523–534 (2005).

Bayer, E.

E. Bayer and G. Schaack, “Two-photon absorption of CaF2:Eu2+,” Phys. Status Solidi41(2), 827–835 (1970) (b).
[Crossref]

Belsky, A.

G. Patton, F. Moretti, A. Belsky, K. Al Saghir, S. Chenu, G. Matzen, M. Allix, and C. Dujardin, “Light yield sensitization by X-ray irradiation of the BaAl4O7:Eu(2+)ceramic scintillator obtained by full crystallization of glass,” Phys. Chem. Chem. Phys.16(45), 24824–24829 (2014) (pp.).
[Crossref] [PubMed]

Bertolus, M.

B. Dorado, B. Amadon, M. Freyss, and M. Bertolus, “DFT+U calculations of the ground state and metastable states of uranium dioxide,” Phys. Rev. B 79(23), 235125 (2009).
[Crossref]

Bettis, J. L.

J. L. Bettis, M. H. Whangbo, J. Köhler, A. Bussmann-Holder, and A. R. Bishop, “Lattice dynamical analogies and differences between SrTiO3 and EuTiO3 revealed by phonon-dispersion relations and double-well potentials,” Phys. Rev. B 84(18), 184114 (2011).
[Crossref]

Bishop, A. R.

J. L. Bettis, M. H. Whangbo, J. Köhler, A. Bussmann-Holder, and A. R. Bishop, “Lattice dynamical analogies and differences between SrTiO3 and EuTiO3 revealed by phonon-dispersion relations and double-well potentials,” Phys. Rev. B 84(18), 184114 (2011).
[Crossref]

Bizarri, G.

E. D. Bourret-Courchesne, G. Bizarri, R. Borade, Z. Yan, S. M. Hanrahan, G. Gundiah, A. Chaudhry, A. Canning, and S. E. Derenzo, “Eu2+-doped Ba2CsI5, a new high-performance scintillator,” Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A 612(1), 138–142 (2009).
[Crossref]

G. Gundiah, E. D. Bourret-Courchesne, G. Bizarri, S. M. Hanrahan, A. Chaudhry, A. Canning, W. W. Moses, and S. E. Derenzo, “Scintillation properties of Eu2+-activated barium fluoroiodide,” in Nuclear Science Symposium Conference Record (NSS/MIC) (IEEE, 2009), 1575–1578.

Blasse, G.

G. Blasse and A. Bril, “Fluorescence of Eu2+ activated alkaline-earth aluminates,” Philips Res. Rep. 23, 201–206 (1968).

G. Blasse, W. Wanmaker, J. Ter Vrugt, and A Bril, “Fluorescence of Eu2+ activated alkaline-earth aluminates,” Philips Res. Rep 23, 189–200 (1968).

Boatner, L. A.

Y. Wu, L. A. Boatner, A. C. Lindsey, M. Zhuravleva, S. Jones, J. D. Auxier, H. L. Hall, and C. L. Melcher, “Defect Engineering in SrI2:Eu2+ Single Crystal Scintillators,” Cryst. Growth Des. 15(8), 3929–3938 (2015).
[Crossref]

N. Cherepy, B. Sturm, O. B. Drury, T. Hurst, S. Sheets, L. Ahle, C. Saw, M. Pearson, S. A. Payne, A. Burger, L. A. Boatner, J. O. Ramey, E. V. van Loef, J. Glodo, R. Hawrami, W. M. Higgins, K. S. Shah, and W. W. Moses, “SrI2 scintillator for gamma ray spectroscopy,” Proc. SPIE 7449, 74490F (2009).
[Crossref]

Borade, R.

E. D. Bourret-Courchesne, G. Bizarri, R. Borade, Z. Yan, S. M. Hanrahan, G. Gundiah, A. Chaudhry, A. Canning, and S. E. Derenzo, “Eu2+-doped Ba2CsI5, a new high-performance scintillator,” Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A 612(1), 138–142 (2009).
[Crossref]

Bourret-Courchesne, E. D.

E. D. Bourret-Courchesne, G. Bizarri, R. Borade, Z. Yan, S. M. Hanrahan, G. Gundiah, A. Chaudhry, A. Canning, and S. E. Derenzo, “Eu2+-doped Ba2CsI5, a new high-performance scintillator,” Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A 612(1), 138–142 (2009).
[Crossref]

G. Gundiah, E. D. Bourret-Courchesne, G. Bizarri, S. M. Hanrahan, A. Chaudhry, A. Canning, W. W. Moses, and S. E. Derenzo, “Scintillation properties of Eu2+-activated barium fluoroiodide,” in Nuclear Science Symposium Conference Record (NSS/MIC) (IEEE, 2009), 1575–1578.

Brecher, C.

J. Glodo, H. Lingertat, C. Brecher, K. S. Shah, and A. Lempicki, “A new ceramic scintillator for neutron detection: CaF2: Eu2+/6LiF,” in Nuclear Science Symposium Conference Record (NSS/MIC) (IEEE, 2005) 1, 112–115.

Bril, A

G. Blasse, W. Wanmaker, J. Ter Vrugt, and A Bril, “Fluorescence of Eu2+ activated alkaline-earth aluminates,” Philips Res. Rep 23, 189–200 (1968).

Bril, A.

G. Blasse and A. Bril, “Fluorescence of Eu2+ activated alkaline-earth aluminates,” Philips Res. Rep. 23, 201–206 (1968).

Bruckmayer, M.

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

Bucci, C.

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

Bühler, M.

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

Burger, A.

N. Cherepy, B. Sturm, O. B. Drury, T. Hurst, S. Sheets, L. Ahle, C. Saw, M. Pearson, S. A. Payne, A. Burger, L. A. Boatner, J. O. Ramey, E. V. van Loef, J. Glodo, R. Hawrami, W. M. Higgins, K. S. Shah, and W. W. Moses, “SrI2 scintillator for gamma ray spectroscopy,” Proc. SPIE 7449, 74490F (2009).
[Crossref]

Bussmann-Holder, A.

J. L. Bettis, M. H. Whangbo, J. Köhler, A. Bussmann-Holder, and A. R. Bishop, “Lattice dynamical analogies and differences between SrTiO3 and EuTiO3 revealed by phonon-dispersion relations and double-well potentials,” Phys. Rev. B 84(18), 184114 (2011).
[Crossref]

Canning, A.

E. D. Bourret-Courchesne, G. Bizarri, R. Borade, Z. Yan, S. M. Hanrahan, G. Gundiah, A. Chaudhry, A. Canning, and S. E. Derenzo, “Eu2+-doped Ba2CsI5, a new high-performance scintillator,” Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A 612(1), 138–142 (2009).
[Crossref]

G. Gundiah, E. D. Bourret-Courchesne, G. Bizarri, S. M. Hanrahan, A. Chaudhry, A. Canning, W. W. Moses, and S. E. Derenzo, “Scintillation properties of Eu2+-activated barium fluoroiodide,” in Nuclear Science Symposium Conference Record (NSS/MIC) (IEEE, 2009), 1575–1578.

Champeaux, C.

A. Pillonnet, A. Pereira, O. Marty, and C. Champeaux, “Valence state of europium doping ions during pulsed-laser deposition,” J. Phys. D Appl. Phys. 44(37), 375402 (2011).
[Crossref]

Chang, C. K.

Y. C. Chiu, W. R. Liu, C. K. Chang, C. C. Liao, Y. T. Yeh, S. M. Jang, and T. M. Chen, “Ca2PO4Cl: Eu2+: an intense near-ultraviolet converting blue phosphor for white light-emitting diodes,” J. Mater. Chem. 20(9), 1755–1758 (2010).
[Crossref]

Chaudhry, A.

E. D. Bourret-Courchesne, G. Bizarri, R. Borade, Z. Yan, S. M. Hanrahan, G. Gundiah, A. Chaudhry, A. Canning, and S. E. Derenzo, “Eu2+-doped Ba2CsI5, a new high-performance scintillator,” Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A 612(1), 138–142 (2009).
[Crossref]

G. Gundiah, E. D. Bourret-Courchesne, G. Bizarri, S. M. Hanrahan, A. Chaudhry, A. Canning, W. W. Moses, and S. E. Derenzo, “Scintillation properties of Eu2+-activated barium fluoroiodide,” in Nuclear Science Symposium Conference Record (NSS/MIC) (IEEE, 2009), 1575–1578.

Chen, G.

J. Li, Y. Shi, J. Gong, and G. Chen, “Mössbauer study of amorphous Al2O3:Eu3+,” J. Mater. Sci. Lett. 16(9), 743–744 (1997).
[Crossref]

Chen, T. M.

Y. C. Chiu, W. R. Liu, C. K. Chang, C. C. Liao, Y. T. Yeh, S. M. Jang, and T. M. Chen, “Ca2PO4Cl: Eu2+: an intense near-ultraviolet converting blue phosphor for white light-emitting diodes,” J. Mater. Chem. 20(9), 1755–1758 (2010).
[Crossref]

Chen, Y.

M. Kirm, Y. Chen, S. Neicheva, K. Shimamura, N. Shiran, M. True, and S. Vielhauer, “VUV spectroscopy of Eu doped LiCaAlF6 and LiSrAlF6 crystals,” Phys. Status Solidi, C Conf. Crit. Rev. 2(1), 418–421 (2005).
[Crossref]

Chenu, S.

G. Patton, F. Moretti, A. Belsky, K. Al Saghir, S. Chenu, G. Matzen, M. Allix, and C. Dujardin, “Light yield sensitization by X-ray irradiation of the BaAl4O7:Eu(2+)ceramic scintillator obtained by full crystallization of glass,” Phys. Chem. Chem. Phys.16(45), 24824–24829 (2014) (pp.).
[Crossref] [PubMed]

Cherepy, N.

N. Cherepy, B. Sturm, O. B. Drury, T. Hurst, S. Sheets, L. Ahle, C. Saw, M. Pearson, S. A. Payne, A. Burger, L. A. Boatner, J. O. Ramey, E. V. van Loef, J. Glodo, R. Hawrami, W. M. Higgins, K. S. Shah, and W. W. Moses, “SrI2 scintillator for gamma ray spectroscopy,” Proc. SPIE 7449, 74490F (2009).
[Crossref]

Chiu, Y. C.

Y. C. Chiu, W. R. Liu, C. K. Chang, C. C. Liao, Y. T. Yeh, S. M. Jang, and T. M. Chen, “Ca2PO4Cl: Eu2+: an intense near-ultraviolet converting blue phosphor for white light-emitting diodes,” J. Mater. Chem. 20(9), 1755–1758 (2010).
[Crossref]

Cho, T. Y.

K. B. Kim, Y. I. Kim, H. G. Chun, T. Y. Cho, J. S. Jung, and J. G. Kang, “Structural and optical properties of BaMgAl10O17: Eu2+ phosphor,” Chem. Mater. 14(12), 5045–5052 (2002).
[Crossref]

Chun, H. G.

K. B. Kim, Y. I. Kim, H. G. Chun, T. Y. Cho, J. S. Jung, and J. G. Kang, “Structural and optical properties of BaMgAl10O17: Eu2+ phosphor,” Chem. Mater. 14(12), 5045–5052 (2002).
[Crossref]

Cooper, S.

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

Cormack, A. N.

B. Wang, X. N. Xi, and A. N. Cormack, “Chemical Strain and Point Defect Configurations in Reduced Ceria,” Chem. Mater. 26(12), 3687–3692 (2014).
[Crossref]

Cozzini, C.

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

Czarnacki, W.

V. B. Mikhailik, H. Kraus, M. Balcerzyk, W. Czarnacki, M. Moszyński, M. S. Mykhaylyk, and D. Wahl, “Low-temperature spectroscopic and scintillation characterization of Ti-doped Al2O3,” Nucl. Instrum. Methods Phys. Res, Sect. A 546, 523–534 (2005).

de Araújoa, C. B.

N. Rakov, G. S. Maciel, W. B. Lozano, and C. B. de Araújoa, “Investigation of Eu3+ luminescence intensification in Al2O3 powderscodoped with Tb3+ and prepared by low-temperature direct combustion synthesis,” Appl. Phys. Lett. 88(8), 081908 (2006).
[Crossref]

de Haas, J. T.

M. S. Alekhin, J. T. de Haas, K. W. Kramer, I. V. Khodyuk, L. de Vries, and P. Dorenbos, “Scintillation properties and self-absorption in SrI2: Eu2,+” in Nuclear Science Symposium Conference Record (NSS/MIC) (IEEE, 2010), pp. 1589–1599.

de Vries, L.

M. S. Alekhin, J. T. de Haas, K. W. Kramer, I. V. Khodyuk, L. de Vries, and P. Dorenbos, “Scintillation properties and self-absorption in SrI2: Eu2,+” in Nuclear Science Symposium Conference Record (NSS/MIC) (IEEE, 2010), pp. 1589–1599.

Derenzo, S. E.

E. D. Bourret-Courchesne, G. Bizarri, R. Borade, Z. Yan, S. M. Hanrahan, G. Gundiah, A. Chaudhry, A. Canning, and S. E. Derenzo, “Eu2+-doped Ba2CsI5, a new high-performance scintillator,” Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A 612(1), 138–142 (2009).
[Crossref]

G. Gundiah, E. D. Bourret-Courchesne, G. Bizarri, S. M. Hanrahan, A. Chaudhry, A. Canning, W. W. Moses, and S. E. Derenzo, “Scintillation properties of Eu2+-activated barium fluoroiodide,” in Nuclear Science Symposium Conference Record (NSS/MIC) (IEEE, 2009), 1575–1578.

DiStefano, P.

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

Dorado, B.

B. Dorado, B. Amadon, M. Freyss, and M. Bertolus, “DFT+U calculations of the ground state and metastable states of uranium dioxide,” Phys. Rev. B 79(23), 235125 (2009).
[Crossref]

Dorenbos, P.

M. S. Alekhin, J. T. de Haas, K. W. Kramer, I. V. Khodyuk, L. de Vries, and P. Dorenbos, “Scintillation properties and self-absorption in SrI2: Eu2,+” in Nuclear Science Symposium Conference Record (NSS/MIC) (IEEE, 2010), pp. 1589–1599.

Drury, O. B.

N. Cherepy, B. Sturm, O. B. Drury, T. Hurst, S. Sheets, L. Ahle, C. Saw, M. Pearson, S. A. Payne, A. Burger, L. A. Boatner, J. O. Ramey, E. V. van Loef, J. Glodo, R. Hawrami, W. M. Higgins, K. S. Shah, and W. W. Moses, “SrI2 scintillator for gamma ray spectroscopy,” Proc. SPIE 7449, 74490F (2009).
[Crossref]

Dujardin, C.

G. Patton, F. Moretti, A. Belsky, K. Al Saghir, S. Chenu, G. Matzen, M. Allix, and C. Dujardin, “Light yield sensitization by X-ray irradiation of the BaAl4O7:Eu(2+)ceramic scintillator obtained by full crystallization of glass,” Phys. Chem. Chem. Phys.16(45), 24824–24829 (2014) (pp.).
[Crossref] [PubMed]

Edgar, A.

G. A. Appleby, A. Edgar, and G. V. M. Williams, “Structure and photostimulated luminescent properties of Eu-doped M2BaX4 (M=Cs, Rb; X=Br, Cl),” J. Appl. Phys. 96(11), 6281–6285 (2004).
[Crossref]

Fickenscher, T.

J. Gegner, T. C. Koethe, H. Wu, Z. Hu, H. Hartmann, T. Lorenz, T. Fickenscher, R. Pöttgen, and L. H. Tjeng, “Electronic structure of RAuMg and RAgMg (R=Eu,Gd,Yb),” Phys. Rev. B 74(7), 073102 (2006).
[Crossref]

Finnis, M. W.

N. D. M. Hine, K. Frensch, W. M. C. Foulkes, and M. W. Finnis, “Supercell size scaling of density functional theory formation energies of charged defects,” Phys. Rev. B 79(2), 024112 (2009).
[Crossref]

Foulkes, W. M. C.

N. D. M. Hine, K. Frensch, W. M. C. Foulkes, and M. W. Finnis, “Supercell size scaling of density functional theory formation energies of charged defects,” Phys. Rev. B 79(2), 024112 (2009).
[Crossref]

Frank, T.

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

Frensch, K.

N. D. M. Hine, K. Frensch, W. M. C. Foulkes, and M. W. Finnis, “Supercell size scaling of density functional theory formation energies of charged defects,” Phys. Rev. B 79(2), 024112 (2009).
[Crossref]

Freyss, M.

B. Dorado, B. Amadon, M. Freyss, and M. Bertolus, “DFT+U calculations of the ground state and metastable states of uranium dioxide,” Phys. Rev. B 79(23), 235125 (2009).
[Crossref]

Fujimoto, Y.

M. Sugiyama, T. Yanagida, Y. Fujimoto, Y. Yokota, A. Ito, M. Nikl, T. Goto, and A. Yoshikawa, “Basic study of Eu2+-doped garnet ceramic scintillator produced by spark plasma sintering,” Opt. Mater. 35(2), 222–226 (2012).
[Crossref]

Fukabori, A.

A. Fukabori, “Comparative analysis of scintillation characteristics derived from different emission mechanisms in BaCl2,” J. Appl. Phys. 117(15), 153106 (2015).
[Crossref]

Gegner, J.

J. Gegner, T. C. Koethe, H. Wu, Z. Hu, H. Hartmann, T. Lorenz, T. Fickenscher, R. Pöttgen, and L. H. Tjeng, “Electronic structure of RAuMg and RAgMg (R=Eu,Gd,Yb),” Phys. Rev. B 74(7), 073102 (2006).
[Crossref]

Glodo, J.

N. Cherepy, B. Sturm, O. B. Drury, T. Hurst, S. Sheets, L. Ahle, C. Saw, M. Pearson, S. A. Payne, A. Burger, L. A. Boatner, J. O. Ramey, E. V. van Loef, J. Glodo, R. Hawrami, W. M. Higgins, K. S. Shah, and W. W. Moses, “SrI2 scintillator for gamma ray spectroscopy,” Proc. SPIE 7449, 74490F (2009).
[Crossref]

J. Glodo, H. Lingertat, C. Brecher, K. S. Shah, and A. Lempicki, “A new ceramic scintillator for neutron detection: CaF2: Eu2+/6LiF,” in Nuclear Science Symposium Conference Record (NSS/MIC) (IEEE, 2005) 1, 112–115.

Gong, J.

J. Li, Y. Shi, J. Gong, and G. Chen, “Mössbauer study of amorphous Al2O3:Eu3+,” J. Mater. Sci. Lett. 16(9), 743–744 (1997).
[Crossref]

Gonzalez-Ortega, J. A.

G. Hirata, N. Perea, M. Tejeda, J. A. Gonzalez-Ortega, and J. McKittrick, “Luminescence study in Eu-doped aluminum oxide phosphors,” Opt. Mater. 27(7), 1311–1315 (2005).
[Crossref]

Goto, T.

M. Sugiyama, T. Yanagida, Y. Fujimoto, Y. Yokota, A. Ito, M. Nikl, T. Goto, and A. Yoshikawa, “Basic study of Eu2+-doped garnet ceramic scintillator produced by spark plasma sintering,” Opt. Mater. 35(2), 222–226 (2012).
[Crossref]

Gundiah, G.

E. D. Bourret-Courchesne, G. Bizarri, R. Borade, Z. Yan, S. M. Hanrahan, G. Gundiah, A. Chaudhry, A. Canning, and S. E. Derenzo, “Eu2+-doped Ba2CsI5, a new high-performance scintillator,” Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A 612(1), 138–142 (2009).
[Crossref]

G. Gundiah, E. D. Bourret-Courchesne, G. Bizarri, S. M. Hanrahan, A. Chaudhry, A. Canning, W. W. Moses, and S. E. Derenzo, “Scintillation properties of Eu2+-activated barium fluoroiodide,” in Nuclear Science Symposium Conference Record (NSS/MIC) (IEEE, 2009), 1575–1578.

Hall, H. L.

Y. Wu, L. A. Boatner, A. C. Lindsey, M. Zhuravleva, S. Jones, J. D. Auxier, H. L. Hall, and C. L. Melcher, “Defect Engineering in SrI2:Eu2+ Single Crystal Scintillators,” Cryst. Growth Des. 15(8), 3929–3938 (2015).
[Crossref]

Hanrahan, S. M.

E. D. Bourret-Courchesne, G. Bizarri, R. Borade, Z. Yan, S. M. Hanrahan, G. Gundiah, A. Chaudhry, A. Canning, and S. E. Derenzo, “Eu2+-doped Ba2CsI5, a new high-performance scintillator,” Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A 612(1), 138–142 (2009).
[Crossref]

G. Gundiah, E. D. Bourret-Courchesne, G. Bizarri, S. M. Hanrahan, A. Chaudhry, A. Canning, W. W. Moses, and S. E. Derenzo, “Scintillation properties of Eu2+-activated barium fluoroiodide,” in Nuclear Science Symposium Conference Record (NSS/MIC) (IEEE, 2009), 1575–1578.

Hansen, H. A.

B. Meredig, A. Thompson, H. A. Hansen, C. Wolverton, and A. van de Walle, “Method for locating low-energy solutions within DFT+U,” Phys. Rev. B 82(19), 195128 (2010).
[Crossref]

Hartmann, H.

J. Gegner, T. C. Koethe, H. Wu, Z. Hu, H. Hartmann, T. Lorenz, T. Fickenscher, R. Pöttgen, and L. H. Tjeng, “Electronic structure of RAuMg and RAgMg (R=Eu,Gd,Yb),” Phys. Rev. B 74(7), 073102 (2006).
[Crossref]

Hauff, D.

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

Hawrami, R.

N. Cherepy, B. Sturm, O. B. Drury, T. Hurst, S. Sheets, L. Ahle, C. Saw, M. Pearson, S. A. Payne, A. Burger, L. A. Boatner, J. O. Ramey, E. V. van Loef, J. Glodo, R. Hawrami, W. M. Higgins, K. S. Shah, and W. W. Moses, “SrI2 scintillator for gamma ray spectroscopy,” Proc. SPIE 7449, 74490F (2009).
[Crossref]

Higgins, W. M.

N. Cherepy, B. Sturm, O. B. Drury, T. Hurst, S. Sheets, L. Ahle, C. Saw, M. Pearson, S. A. Payne, A. Burger, L. A. Boatner, J. O. Ramey, E. V. van Loef, J. Glodo, R. Hawrami, W. M. Higgins, K. S. Shah, and W. W. Moses, “SrI2 scintillator for gamma ray spectroscopy,” Proc. SPIE 7449, 74490F (2009).
[Crossref]

Hine, N. D. M.

N. D. M. Hine, K. Frensch, W. M. C. Foulkes, and M. W. Finnis, “Supercell size scaling of density functional theory formation energies of charged defects,” Phys. Rev. B 79(2), 024112 (2009).
[Crossref]

Hirata, G.

G. Hirata, N. Perea, M. Tejeda, J. A. Gonzalez-Ortega, and J. McKittrick, “Luminescence study in Eu-doped aluminum oxide phosphors,” Opt. Mater. 27(7), 1311–1315 (2005).
[Crossref]

N. Rakov, F. E. Ramos, G. Hirata, and M. Xiao, “Strong photoluminescence and cathodoluminescence due to f-f transitions in Eu3+ doped Al2O3 powders prepared by direct combustion synthesis and thin films deposited by laser ablation,” Appl. Phys. Lett. 83(2), 272–274 (2003).
[Crossref]

Hu, Z.

J. Gegner, T. C. Koethe, H. Wu, Z. Hu, H. Hartmann, T. Lorenz, T. Fickenscher, R. Pöttgen, and L. H. Tjeng, “Electronic structure of RAuMg and RAgMg (R=Eu,Gd,Yb),” Phys. Rev. B 74(7), 073102 (2006).
[Crossref]

Hurst, T.

N. Cherepy, B. Sturm, O. B. Drury, T. Hurst, S. Sheets, L. Ahle, C. Saw, M. Pearson, S. A. Payne, A. Burger, L. A. Boatner, J. O. Ramey, E. V. van Loef, J. Glodo, R. Hawrami, W. M. Higgins, K. S. Shah, and W. W. Moses, “SrI2 scintillator for gamma ray spectroscopy,” Proc. SPIE 7449, 74490F (2009).
[Crossref]

Ishi, K.

S. Mochizuki, T. Nakanishi, Y. Suzuki, and K. Ishi, “Reversible photoinduced spectral change in Eu2O3 at room temperature,” Appl. Phys. Lett. 79(23), 3785–3787 (2001).
[Crossref]

Ito, A.

M. Sugiyama, T. Yanagida, Y. Fujimoto, Y. Yokota, A. Ito, M. Nikl, T. Goto, and A. Yoshikawa, “Basic study of Eu2+-doped garnet ceramic scintillator produced by spark plasma sintering,” Opt. Mater. 35(2), 222–226 (2012).
[Crossref]

Jagemann, T.

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

Jang, S. M.

Y. C. Chiu, W. R. Liu, C. K. Chang, C. C. Liao, Y. T. Yeh, S. M. Jang, and T. M. Chen, “Ca2PO4Cl: Eu2+: an intense near-ultraviolet converting blue phosphor for white light-emitting diodes,” J. Mater. Chem. 20(9), 1755–1758 (2010).
[Crossref]

Jochum, J.

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

Jones, S.

Y. Wu, L. A. Boatner, A. C. Lindsey, M. Zhuravleva, S. Jones, J. D. Auxier, H. L. Hall, and C. L. Melcher, “Defect Engineering in SrI2:Eu2+ Single Crystal Scintillators,” Cryst. Growth Des. 15(8), 3929–3938 (2015).
[Crossref]

Jörgens, V.

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

Jung, J. S.

K. B. Kim, Y. I. Kim, H. G. Chun, T. Y. Cho, J. S. Jung, and J. G. Kang, “Structural and optical properties of BaMgAl10O17: Eu2+ phosphor,” Chem. Mater. 14(12), 5045–5052 (2002).
[Crossref]

Kang, J. G.

K. B. Kim, Y. I. Kim, H. G. Chun, T. Y. Cho, J. S. Jung, and J. G. Kang, “Structural and optical properties of BaMgAl10O17: Eu2+ phosphor,” Chem. Mater. 14(12), 5045–5052 (2002).
[Crossref]

Keeling, R.

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

Khodyuk, I. V.

M. S. Alekhin, J. T. de Haas, K. W. Kramer, I. V. Khodyuk, L. de Vries, and P. Dorenbos, “Scintillation properties and self-absorption in SrI2: Eu2,+” in Nuclear Science Symposium Conference Record (NSS/MIC) (IEEE, 2010), pp. 1589–1599.

Kim, K. B.

K. B. Kim, Y. I. Kim, H. G. Chun, T. Y. Cho, J. S. Jung, and J. G. Kang, “Structural and optical properties of BaMgAl10O17: Eu2+ phosphor,” Chem. Mater. 14(12), 5045–5052 (2002).
[Crossref]

Kim, Y. I.

K. B. Kim, Y. I. Kim, H. G. Chun, T. Y. Cho, J. S. Jung, and J. G. Kang, “Structural and optical properties of BaMgAl10O17: Eu2+ phosphor,” Chem. Mater. 14(12), 5045–5052 (2002).
[Crossref]

Kirm, M.

M. Kirm, Y. Chen, S. Neicheva, K. Shimamura, N. Shiran, M. True, and S. Vielhauer, “VUV spectroscopy of Eu doped LiCaAlF6 and LiSrAlF6 crystals,” Phys. Status Solidi, C Conf. Crit. Rev. 2(1), 418–421 (2005).
[Crossref]

Koethe, T. C.

J. Gegner, T. C. Koethe, H. Wu, Z. Hu, H. Hartmann, T. Lorenz, T. Fickenscher, R. Pöttgen, and L. H. Tjeng, “Electronic structure of RAuMg and RAgMg (R=Eu,Gd,Yb),” Phys. Rev. B 74(7), 073102 (2006).
[Crossref]

Koga, K.

K. Koga, H. Anno, K. Akai, M. Matsuura, and K. Matsubara, “First-principles study of electronic structure and thermoelectric properties for guest substituted clathrate compounds Ba6R2Au6Ge40 (R=Eu or Yb),” Mater. Trans. 48(8), 2108–2113 (2007).
[Crossref]

Köhler, J.

J. L. Bettis, M. H. Whangbo, J. Köhler, A. Bussmann-Holder, and A. R. Bishop, “Lattice dynamical analogies and differences between SrTiO3 and EuTiO3 revealed by phonon-dispersion relations and double-well potentials,” Phys. Rev. B 84(18), 184114 (2011).
[Crossref]

Komsa, H. P.

H. P. Komsa, T. T. Rantala, and A. Pasquarello, “Finite-size supercell correction schemes for charged defect calculations,” Phys. Rev. B 86(4), 045112 (2012).
[Crossref]

Kramer, K. W.

M. S. Alekhin, J. T. de Haas, K. W. Kramer, I. V. Khodyuk, L. de Vries, and P. Dorenbos, “Scintillation properties and self-absorption in SrI2: Eu2,+” in Nuclear Science Symposium Conference Record (NSS/MIC) (IEEE, 2010), pp. 1589–1599.

Kraus, H.

V. B. Mikhailik, H. Kraus, M. Balcerzyk, W. Czarnacki, M. Moszyński, M. S. Mykhaylyk, and D. Wahl, “Low-temperature spectroscopic and scintillation characterization of Ti-doped Al2O3,” Nucl. Instrum. Methods Phys. Res, Sect. A 546, 523–534 (2005).

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

Lempicki, A.

J. Glodo, H. Lingertat, C. Brecher, K. S. Shah, and A. Lempicki, “A new ceramic scintillator for neutron detection: CaF2: Eu2+/6LiF,” in Nuclear Science Symposium Conference Record (NSS/MIC) (IEEE, 2005) 1, 112–115.

Li, J.

J. Li, Y. Shi, J. Gong, and G. Chen, “Mössbauer study of amorphous Al2O3:Eu3+,” J. Mater. Sci. Lett. 16(9), 743–744 (1997).
[Crossref]

Liao, C. C.

Y. C. Chiu, W. R. Liu, C. K. Chang, C. C. Liao, Y. T. Yeh, S. M. Jang, and T. M. Chen, “Ca2PO4Cl: Eu2+: an intense near-ultraviolet converting blue phosphor for white light-emitting diodes,” J. Mater. Chem. 20(9), 1755–1758 (2010).
[Crossref]

Lindsey, A. C.

Y. Wu, L. A. Boatner, A. C. Lindsey, M. Zhuravleva, S. Jones, J. D. Auxier, H. L. Hall, and C. L. Melcher, “Defect Engineering in SrI2:Eu2+ Single Crystal Scintillators,” Cryst. Growth Des. 15(8), 3929–3938 (2015).
[Crossref]

Lingertat, H.

J. Glodo, H. Lingertat, C. Brecher, K. S. Shah, and A. Lempicki, “A new ceramic scintillator for neutron detection: CaF2: Eu2+/6LiF,” in Nuclear Science Symposium Conference Record (NSS/MIC) (IEEE, 2005) 1, 112–115.

Liu, W. R.

Y. C. Chiu, W. R. Liu, C. K. Chang, C. C. Liao, Y. T. Yeh, S. M. Jang, and T. M. Chen, “Ca2PO4Cl: Eu2+: an intense near-ultraviolet converting blue phosphor for white light-emitting diodes,” J. Mater. Chem. 20(9), 1755–1758 (2010).
[Crossref]

Loidl, M.

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

Lorenz, T.

J. Gegner, T. C. Koethe, H. Wu, Z. Hu, H. Hartmann, T. Lorenz, T. Fickenscher, R. Pöttgen, and L. H. Tjeng, “Electronic structure of RAuMg and RAgMg (R=Eu,Gd,Yb),” Phys. Rev. B 74(7), 073102 (2006).
[Crossref]

Lozano, W. B.

N. Rakov, G. S. Maciel, W. B. Lozano, and C. B. de Araújoa, “Investigation of Eu3+ luminescence intensification in Al2O3 powderscodoped with Tb3+ and prepared by low-temperature direct combustion synthesis,” Appl. Phys. Lett. 88(8), 081908 (2006).
[Crossref]

Maciel, G. S.

N. Rakov and G. S. Maciel, “Photoluminescence analysis of α-Al2O3 powders doped with Eu3+ and Eu2+ ions,” J. Lumin. 127(2), 703–706 (2007).
[Crossref]

N. Rakov, G. S. Maciel, W. B. Lozano, and C. B. de Araújoa, “Investigation of Eu3+ luminescence intensification in Al2O3 powderscodoped with Tb3+ and prepared by low-temperature direct combustion synthesis,” Appl. Phys. Lett. 88(8), 081908 (2006).
[Crossref]

Marchese, J.

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

Marty, O.

A. Pillonnet, A. Pereira, O. Marty, and C. Champeaux, “Valence state of europium doping ions during pulsed-laser deposition,” J. Phys. D Appl. Phys. 44(37), 375402 (2011).
[Crossref]

Matsubara, K.

K. Koga, H. Anno, K. Akai, M. Matsuura, and K. Matsubara, “First-principles study of electronic structure and thermoelectric properties for guest substituted clathrate compounds Ba6R2Au6Ge40 (R=Eu or Yb),” Mater. Trans. 48(8), 2108–2113 (2007).
[Crossref]

Matsuura, M.

K. Koga, H. Anno, K. Akai, M. Matsuura, and K. Matsubara, “First-principles study of electronic structure and thermoelectric properties for guest substituted clathrate compounds Ba6R2Au6Ge40 (R=Eu or Yb),” Mater. Trans. 48(8), 2108–2113 (2007).
[Crossref]

Matzen, G.

G. Patton, F. Moretti, A. Belsky, K. Al Saghir, S. Chenu, G. Matzen, M. Allix, and C. Dujardin, “Light yield sensitization by X-ray irradiation of the BaAl4O7:Eu(2+)ceramic scintillator obtained by full crystallization of glass,” Phys. Chem. Chem. Phys.16(45), 24824–24829 (2014) (pp.).
[Crossref] [PubMed]

McKittrick, J.

G. Hirata, N. Perea, M. Tejeda, J. A. Gonzalez-Ortega, and J. McKittrick, “Luminescence study in Eu-doped aluminum oxide phosphors,” Opt. Mater. 27(7), 1311–1315 (2005).
[Crossref]

Meier, O.

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

Melcher, C. L.

Y. Wu, L. A. Boatner, A. C. Lindsey, M. Zhuravleva, S. Jones, J. D. Auxier, H. L. Hall, and C. L. Melcher, “Defect Engineering in SrI2:Eu2+ Single Crystal Scintillators,” Cryst. Growth Des. 15(8), 3929–3938 (2015).
[Crossref]

Meredig, B.

B. Meredig, A. Thompson, H. A. Hansen, C. Wolverton, and A. van de Walle, “Method for locating low-energy solutions within DFT+U,” Phys. Rev. B 82(19), 195128 (2010).
[Crossref]

Mikhailik, V. B.

V. B. Mikhailik, H. Kraus, M. Balcerzyk, W. Czarnacki, M. Moszyński, M. S. Mykhaylyk, and D. Wahl, “Low-temperature spectroscopic and scintillation characterization of Ti-doped Al2O3,” Nucl. Instrum. Methods Phys. Res, Sect. A 546, 523–534 (2005).

Mochizuki, S.

S. Mochizuki, T. Nakanishi, Y. Suzuki, and K. Ishi, “Reversible photoinduced spectral change in Eu2O3 at room temperature,” Appl. Phys. Lett. 79(23), 3785–3787 (2001).
[Crossref]

Moretti, F.

G. Patton, F. Moretti, A. Belsky, K. Al Saghir, S. Chenu, G. Matzen, M. Allix, and C. Dujardin, “Light yield sensitization by X-ray irradiation of the BaAl4O7:Eu(2+)ceramic scintillator obtained by full crystallization of glass,” Phys. Chem. Chem. Phys.16(45), 24824–24829 (2014) (pp.).
[Crossref] [PubMed]

Moses, W. W.

N. Cherepy, B. Sturm, O. B. Drury, T. Hurst, S. Sheets, L. Ahle, C. Saw, M. Pearson, S. A. Payne, A. Burger, L. A. Boatner, J. O. Ramey, E. V. van Loef, J. Glodo, R. Hawrami, W. M. Higgins, K. S. Shah, and W. W. Moses, “SrI2 scintillator for gamma ray spectroscopy,” Proc. SPIE 7449, 74490F (2009).
[Crossref]

G. Gundiah, E. D. Bourret-Courchesne, G. Bizarri, S. M. Hanrahan, A. Chaudhry, A. Canning, W. W. Moses, and S. E. Derenzo, “Scintillation properties of Eu2+-activated barium fluoroiodide,” in Nuclear Science Symposium Conference Record (NSS/MIC) (IEEE, 2009), 1575–1578.

Moszynski, M.

V. B. Mikhailik, H. Kraus, M. Balcerzyk, W. Czarnacki, M. Moszyński, M. S. Mykhaylyk, and D. Wahl, “Low-temperature spectroscopic and scintillation characterization of Ti-doped Al2O3,” Nucl. Instrum. Methods Phys. Res, Sect. A 546, 523–534 (2005).

Mykhaylyk, M. S.

V. B. Mikhailik, H. Kraus, M. Balcerzyk, W. Czarnacki, M. Moszyński, M. S. Mykhaylyk, and D. Wahl, “Low-temperature spectroscopic and scintillation characterization of Ti-doped Al2O3,” Nucl. Instrum. Methods Phys. Res, Sect. A 546, 523–534 (2005).

Nagel, U.

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

Nakanishi, T.

S. Mochizuki, T. Nakanishi, Y. Suzuki, and K. Ishi, “Reversible photoinduced spectral change in Eu2O3 at room temperature,” Appl. Phys. Lett. 79(23), 3785–3787 (2001).
[Crossref]

Neicheva, S.

M. Kirm, Y. Chen, S. Neicheva, K. Shimamura, N. Shiran, M. True, and S. Vielhauer, “VUV spectroscopy of Eu doped LiCaAlF6 and LiSrAlF6 crystals,” Phys. Status Solidi, C Conf. Crit. Rev. 2(1), 418–421 (2005).
[Crossref]

Nikl, M.

M. Sugiyama, T. Yanagida, Y. Fujimoto, Y. Yokota, A. Ito, M. Nikl, T. Goto, and A. Yoshikawa, “Basic study of Eu2+-doped garnet ceramic scintillator produced by spark plasma sintering,” Opt. Mater. 35(2), 222–226 (2012).
[Crossref]

Pasquarello, A.

H. P. Komsa, T. T. Rantala, and A. Pasquarello, “Finite-size supercell correction schemes for charged defect calculations,” Phys. Rev. B 86(4), 045112 (2012).
[Crossref]

Patton, G.

G. Patton, F. Moretti, A. Belsky, K. Al Saghir, S. Chenu, G. Matzen, M. Allix, and C. Dujardin, “Light yield sensitization by X-ray irradiation of the BaAl4O7:Eu(2+)ceramic scintillator obtained by full crystallization of glass,” Phys. Chem. Chem. Phys.16(45), 24824–24829 (2014) (pp.).
[Crossref] [PubMed]

Payne, S. A.

N. Cherepy, B. Sturm, O. B. Drury, T. Hurst, S. Sheets, L. Ahle, C. Saw, M. Pearson, S. A. Payne, A. Burger, L. A. Boatner, J. O. Ramey, E. V. van Loef, J. Glodo, R. Hawrami, W. M. Higgins, K. S. Shah, and W. W. Moses, “SrI2 scintillator for gamma ray spectroscopy,” Proc. SPIE 7449, 74490F (2009).
[Crossref]

Pearson, M.

N. Cherepy, B. Sturm, O. B. Drury, T. Hurst, S. Sheets, L. Ahle, C. Saw, M. Pearson, S. A. Payne, A. Burger, L. A. Boatner, J. O. Ramey, E. V. van Loef, J. Glodo, R. Hawrami, W. M. Higgins, K. S. Shah, and W. W. Moses, “SrI2 scintillator for gamma ray spectroscopy,” Proc. SPIE 7449, 74490F (2009).
[Crossref]

Perea, N.

G. Hirata, N. Perea, M. Tejeda, J. A. Gonzalez-Ortega, and J. McKittrick, “Luminescence study in Eu-doped aluminum oxide phosphors,” Opt. Mater. 27(7), 1311–1315 (2005).
[Crossref]

Pereira, A.

A. Pillonnet, A. Pereira, O. Marty, and C. Champeaux, “Valence state of europium doping ions during pulsed-laser deposition,” J. Phys. D Appl. Phys. 44(37), 375402 (2011).
[Crossref]

Pillonnet, A.

A. Pillonnet, A. Pereira, O. Marty, and C. Champeaux, “Valence state of europium doping ions during pulsed-laser deposition,” J. Phys. D Appl. Phys. 44(37), 375402 (2011).
[Crossref]

Porto, S. P. S.

C. A. Arguello, D. L. Rousseau, and S. P. S. Porto, “First-order Raman effect in wurtzite-type crystals,” Phys. Rev. 181(3), 1351–1363 (1969).
[Crossref]

Pöttgen, R.

J. Gegner, T. C. Koethe, H. Wu, Z. Hu, H. Hartmann, T. Lorenz, T. Fickenscher, R. Pöttgen, and L. H. Tjeng, “Electronic structure of RAuMg and RAgMg (R=Eu,Gd,Yb),” Phys. Rev. B 74(7), 073102 (2006).
[Crossref]

Pröbst, F.

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

Rakov, N.

N. Rakov and G. S. Maciel, “Photoluminescence analysis of α-Al2O3 powders doped with Eu3+ and Eu2+ ions,” J. Lumin. 127(2), 703–706 (2007).
[Crossref]

N. Rakov, G. S. Maciel, W. B. Lozano, and C. B. de Araújoa, “Investigation of Eu3+ luminescence intensification in Al2O3 powderscodoped with Tb3+ and prepared by low-temperature direct combustion synthesis,” Appl. Phys. Lett. 88(8), 081908 (2006).
[Crossref]

N. Rakov, F. E. Ramos, G. Hirata, and M. Xiao, “Strong photoluminescence and cathodoluminescence due to f-f transitions in Eu3+ doped Al2O3 powders prepared by direct combustion synthesis and thin films deposited by laser ablation,” Appl. Phys. Lett. 83(2), 272–274 (2003).
[Crossref]

Ramachers, Y.

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

Ramey, J. O.

N. Cherepy, B. Sturm, O. B. Drury, T. Hurst, S. Sheets, L. Ahle, C. Saw, M. Pearson, S. A. Payne, A. Burger, L. A. Boatner, J. O. Ramey, E. V. van Loef, J. Glodo, R. Hawrami, W. M. Higgins, K. S. Shah, and W. W. Moses, “SrI2 scintillator for gamma ray spectroscopy,” Proc. SPIE 7449, 74490F (2009).
[Crossref]

Ramos, F. E.

N. Rakov, F. E. Ramos, G. Hirata, and M. Xiao, “Strong photoluminescence and cathodoluminescence due to f-f transitions in Eu3+ doped Al2O3 powders prepared by direct combustion synthesis and thin films deposited by laser ablation,” Appl. Phys. Lett. 83(2), 272–274 (2003).
[Crossref]

Rantala, T. T.

H. P. Komsa, T. T. Rantala, and A. Pasquarello, “Finite-size supercell correction schemes for charged defect calculations,” Phys. Rev. B 86(4), 045112 (2012).
[Crossref]

Rousseau, D. L.

C. A. Arguello, D. L. Rousseau, and S. P. S. Porto, “First-order Raman effect in wurtzite-type crystals,” Phys. Rev. 181(3), 1351–1363 (1969).
[Crossref]

Rulofs, A.

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

Saw, C.

N. Cherepy, B. Sturm, O. B. Drury, T. Hurst, S. Sheets, L. Ahle, C. Saw, M. Pearson, S. A. Payne, A. Burger, L. A. Boatner, J. O. Ramey, E. V. van Loef, J. Glodo, R. Hawrami, W. M. Higgins, K. S. Shah, and W. W. Moses, “SrI2 scintillator for gamma ray spectroscopy,” Proc. SPIE 7449, 74490F (2009).
[Crossref]

Schaack, G.

E. Bayer and G. Schaack, “Two-photon absorption of CaF2:Eu2+,” Phys. Status Solidi41(2), 827–835 (1970) (b).
[Crossref]

Schnagl, J.

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

Seidel, W.

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

Sergeyev, I.

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

Shah, K. S.

N. Cherepy, B. Sturm, O. B. Drury, T. Hurst, S. Sheets, L. Ahle, C. Saw, M. Pearson, S. A. Payne, A. Burger, L. A. Boatner, J. O. Ramey, E. V. van Loef, J. Glodo, R. Hawrami, W. M. Higgins, K. S. Shah, and W. W. Moses, “SrI2 scintillator for gamma ray spectroscopy,” Proc. SPIE 7449, 74490F (2009).
[Crossref]

J. Glodo, H. Lingertat, C. Brecher, K. S. Shah, and A. Lempicki, “A new ceramic scintillator for neutron detection: CaF2: Eu2+/6LiF,” in Nuclear Science Symposium Conference Record (NSS/MIC) (IEEE, 2005) 1, 112–115.

Sheets, S.

N. Cherepy, B. Sturm, O. B. Drury, T. Hurst, S. Sheets, L. Ahle, C. Saw, M. Pearson, S. A. Payne, A. Burger, L. A. Boatner, J. O. Ramey, E. V. van Loef, J. Glodo, R. Hawrami, W. M. Higgins, K. S. Shah, and W. W. Moses, “SrI2 scintillator for gamma ray spectroscopy,” Proc. SPIE 7449, 74490F (2009).
[Crossref]

Shi, Y.

J. Li, Y. Shi, J. Gong, and G. Chen, “Mössbauer study of amorphous Al2O3:Eu3+,” J. Mater. Sci. Lett. 16(9), 743–744 (1997).
[Crossref]

Shimamura, K.

M. Kirm, Y. Chen, S. Neicheva, K. Shimamura, N. Shiran, M. True, and S. Vielhauer, “VUV spectroscopy of Eu doped LiCaAlF6 and LiSrAlF6 crystals,” Phys. Status Solidi, C Conf. Crit. Rev. 2(1), 418–421 (2005).
[Crossref]

Shiran, N.

M. Kirm, Y. Chen, S. Neicheva, K. Shimamura, N. Shiran, M. True, and S. Vielhauer, “VUV spectroscopy of Eu doped LiCaAlF6 and LiSrAlF6 crystals,” Phys. Status Solidi, C Conf. Crit. Rev. 2(1), 418–421 (2005).
[Crossref]

Sisti, M.

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

Stark, M.

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

Stodolsky, L.

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

Sturm, B.

N. Cherepy, B. Sturm, O. B. Drury, T. Hurst, S. Sheets, L. Ahle, C. Saw, M. Pearson, S. A. Payne, A. Burger, L. A. Boatner, J. O. Ramey, E. V. van Loef, J. Glodo, R. Hawrami, W. M. Higgins, K. S. Shah, and W. W. Moses, “SrI2 scintillator for gamma ray spectroscopy,” Proc. SPIE 7449, 74490F (2009).
[Crossref]

Sugiyama, M.

M. Sugiyama, T. Yanagida, Y. Fujimoto, Y. Yokota, A. Ito, M. Nikl, T. Goto, and A. Yoshikawa, “Basic study of Eu2+-doped garnet ceramic scintillator produced by spark plasma sintering,” Opt. Mater. 35(2), 222–226 (2012).
[Crossref]

Suzuki, Y.

S. Mochizuki, T. Nakanishi, Y. Suzuki, and K. Ishi, “Reversible photoinduced spectral change in Eu2O3 at room temperature,” Appl. Phys. Lett. 79(23), 3785–3787 (2001).
[Crossref]

Tejeda, M.

G. Hirata, N. Perea, M. Tejeda, J. A. Gonzalez-Ortega, and J. McKittrick, “Luminescence study in Eu-doped aluminum oxide phosphors,” Opt. Mater. 27(7), 1311–1315 (2005).
[Crossref]

Ter Vrugt, J.

G. Blasse, W. Wanmaker, J. Ter Vrugt, and A Bril, “Fluorescence of Eu2+ activated alkaline-earth aluminates,” Philips Res. Rep 23, 189–200 (1968).

Thompson, A.

B. Meredig, A. Thompson, H. A. Hansen, C. Wolverton, and A. van de Walle, “Method for locating low-energy solutions within DFT+U,” Phys. Rev. B 82(19), 195128 (2010).
[Crossref]

Tjeng, L. H.

J. Gegner, T. C. Koethe, H. Wu, Z. Hu, H. Hartmann, T. Lorenz, T. Fickenscher, R. Pöttgen, and L. H. Tjeng, “Electronic structure of RAuMg and RAgMg (R=Eu,Gd,Yb),” Phys. Rev. B 74(7), 073102 (2006).
[Crossref]

True, M.

M. Kirm, Y. Chen, S. Neicheva, K. Shimamura, N. Shiran, M. True, and S. Vielhauer, “VUV spectroscopy of Eu doped LiCaAlF6 and LiSrAlF6 crystals,” Phys. Status Solidi, C Conf. Crit. Rev. 2(1), 418–421 (2005).
[Crossref]

Uchaikin, S.

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

van de Walle, A.

B. Meredig, A. Thompson, H. A. Hansen, C. Wolverton, and A. van de Walle, “Method for locating low-energy solutions within DFT+U,” Phys. Rev. B 82(19), 195128 (2010).
[Crossref]

van Loef, E. V.

N. Cherepy, B. Sturm, O. B. Drury, T. Hurst, S. Sheets, L. Ahle, C. Saw, M. Pearson, S. A. Payne, A. Burger, L. A. Boatner, J. O. Ramey, E. V. van Loef, J. Glodo, R. Hawrami, W. M. Higgins, K. S. Shah, and W. W. Moses, “SrI2 scintillator for gamma ray spectroscopy,” Proc. SPIE 7449, 74490F (2009).
[Crossref]

Vielhauer, S.

M. Kirm, Y. Chen, S. Neicheva, K. Shimamura, N. Shiran, M. True, and S. Vielhauer, “VUV spectroscopy of Eu doped LiCaAlF6 and LiSrAlF6 crystals,” Phys. Status Solidi, C Conf. Crit. Rev. 2(1), 418–421 (2005).
[Crossref]

Von Feilitzsch, F.

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

Wahl, D.

V. B. Mikhailik, H. Kraus, M. Balcerzyk, W. Czarnacki, M. Moszyński, M. S. Mykhaylyk, and D. Wahl, “Low-temperature spectroscopic and scintillation characterization of Ti-doped Al2O3,” Nucl. Instrum. Methods Phys. Res, Sect. A 546, 523–534 (2005).

Wang, B.

B. Wang, X. N. Xi, and A. N. Cormack, “Chemical Strain and Point Defect Configurations in Reduced Ceria,” Chem. Mater. 26(12), 3687–3692 (2014).
[Crossref]

Wanmaker, W.

G. Blasse, W. Wanmaker, J. Ter Vrugt, and A Bril, “Fluorescence of Eu2+ activated alkaline-earth aluminates,” Philips Res. Rep 23, 189–200 (1968).

Watson, G. W.

J. P. Allen and G. W. Watson, “Occupation matrix control of d- and f-electron localisations using DFT + U,” Phys. Chem. Chem. Phys. 16(39), 21016–21031 (2014).
[Crossref] [PubMed]

Whangbo, M. H.

J. L. Bettis, M. H. Whangbo, J. Köhler, A. Bussmann-Holder, and A. R. Bishop, “Lattice dynamical analogies and differences between SrTiO3 and EuTiO3 revealed by phonon-dispersion relations and double-well potentials,” Phys. Rev. B 84(18), 184114 (2011).
[Crossref]

Williams, G. V. M.

G. A. Appleby, A. Edgar, and G. V. M. Williams, “Structure and photostimulated luminescent properties of Eu-doped M2BaX4 (M=Cs, Rb; X=Br, Cl),” J. Appl. Phys. 96(11), 6281–6285 (2004).
[Crossref]

Wolverton, C.

B. Meredig, A. Thompson, H. A. Hansen, C. Wolverton, and A. van de Walle, “Method for locating low-energy solutions within DFT+U,” Phys. Rev. B 82(19), 195128 (2010).
[Crossref]

Wu, H.

J. Gegner, T. C. Koethe, H. Wu, Z. Hu, H. Hartmann, T. Lorenz, T. Fickenscher, R. Pöttgen, and L. H. Tjeng, “Electronic structure of RAuMg and RAgMg (R=Eu,Gd,Yb),” Phys. Rev. B 74(7), 073102 (2006).
[Crossref]

Wu, Y.

Y. Wu, L. A. Boatner, A. C. Lindsey, M. Zhuravleva, S. Jones, J. D. Auxier, H. L. Hall, and C. L. Melcher, “Defect Engineering in SrI2:Eu2+ Single Crystal Scintillators,” Cryst. Growth Des. 15(8), 3929–3938 (2015).
[Crossref]

Wulandari, H.

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

Xi, X. N.

B. Wang, X. N. Xi, and A. N. Cormack, “Chemical Strain and Point Defect Configurations in Reduced Ceria,” Chem. Mater. 26(12), 3687–3692 (2014).
[Crossref]

Xiao, M.

N. Rakov, F. E. Ramos, G. Hirata, and M. Xiao, “Strong photoluminescence and cathodoluminescence due to f-f transitions in Eu3+ doped Al2O3 powders prepared by direct combustion synthesis and thin films deposited by laser ablation,” Appl. Phys. Lett. 83(2), 272–274 (2003).
[Crossref]

Yan, Z.

E. D. Bourret-Courchesne, G. Bizarri, R. Borade, Z. Yan, S. M. Hanrahan, G. Gundiah, A. Chaudhry, A. Canning, and S. E. Derenzo, “Eu2+-doped Ba2CsI5, a new high-performance scintillator,” Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A 612(1), 138–142 (2009).
[Crossref]

Yanagida, T.

M. Sugiyama, T. Yanagida, Y. Fujimoto, Y. Yokota, A. Ito, M. Nikl, T. Goto, and A. Yoshikawa, “Basic study of Eu2+-doped garnet ceramic scintillator produced by spark plasma sintering,” Opt. Mater. 35(2), 222–226 (2012).
[Crossref]

Yeh, Y. T.

Y. C. Chiu, W. R. Liu, C. K. Chang, C. C. Liao, Y. T. Yeh, S. M. Jang, and T. M. Chen, “Ca2PO4Cl: Eu2+: an intense near-ultraviolet converting blue phosphor for white light-emitting diodes,” J. Mater. Chem. 20(9), 1755–1758 (2010).
[Crossref]

Yokota, Y.

M. Sugiyama, T. Yanagida, Y. Fujimoto, Y. Yokota, A. Ito, M. Nikl, T. Goto, and A. Yoshikawa, “Basic study of Eu2+-doped garnet ceramic scintillator produced by spark plasma sintering,” Opt. Mater. 35(2), 222–226 (2012).
[Crossref]

Yoshikawa, A.

M. Sugiyama, T. Yanagida, Y. Fujimoto, Y. Yokota, A. Ito, M. Nikl, T. Goto, and A. Yoshikawa, “Basic study of Eu2+-doped garnet ceramic scintillator produced by spark plasma sintering,” Opt. Mater. 35(2), 222–226 (2012).
[Crossref]

Zasadzinski, J. A.

J. A. Zasadzinski, “A new heat transfer model to predict cooling rates for rapid freezing fixation,” J. Microsc. 150(2), 137–149 (1988).
[Crossref]

Zerle, L.

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

Zhuravleva, M.

Y. Wu, L. A. Boatner, A. C. Lindsey, M. Zhuravleva, S. Jones, J. D. Auxier, H. L. Hall, and C. L. Melcher, “Defect Engineering in SrI2:Eu2+ Single Crystal Scintillators,” Cryst. Growth Des. 15(8), 3929–3938 (2015).
[Crossref]

Appl. Phys. Lett. (3)

S. Mochizuki, T. Nakanishi, Y. Suzuki, and K. Ishi, “Reversible photoinduced spectral change in Eu2O3 at room temperature,” Appl. Phys. Lett. 79(23), 3785–3787 (2001).
[Crossref]

N. Rakov, G. S. Maciel, W. B. Lozano, and C. B. de Araújoa, “Investigation of Eu3+ luminescence intensification in Al2O3 powderscodoped with Tb3+ and prepared by low-temperature direct combustion synthesis,” Appl. Phys. Lett. 88(8), 081908 (2006).
[Crossref]

N. Rakov, F. E. Ramos, G. Hirata, and M. Xiao, “Strong photoluminescence and cathodoluminescence due to f-f transitions in Eu3+ doped Al2O3 powders prepared by direct combustion synthesis and thin films deposited by laser ablation,” Appl. Phys. Lett. 83(2), 272–274 (2003).
[Crossref]

Astropart. Phys. (1)

G. Angloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. Von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, T. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, and L. Zerle, “Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors,” Astropart. Phys. 18(1), 43–55 (2002).
[Crossref]

Chem. Mater. (2)

K. B. Kim, Y. I. Kim, H. G. Chun, T. Y. Cho, J. S. Jung, and J. G. Kang, “Structural and optical properties of BaMgAl10O17: Eu2+ phosphor,” Chem. Mater. 14(12), 5045–5052 (2002).
[Crossref]

B. Wang, X. N. Xi, and A. N. Cormack, “Chemical Strain and Point Defect Configurations in Reduced Ceria,” Chem. Mater. 26(12), 3687–3692 (2014).
[Crossref]

Cryst. Growth Des. (1)

Y. Wu, L. A. Boatner, A. C. Lindsey, M. Zhuravleva, S. Jones, J. D. Auxier, H. L. Hall, and C. L. Melcher, “Defect Engineering in SrI2:Eu2+ Single Crystal Scintillators,” Cryst. Growth Des. 15(8), 3929–3938 (2015).
[Crossref]

J. Appl. Phys. (2)

G. A. Appleby, A. Edgar, and G. V. M. Williams, “Structure and photostimulated luminescent properties of Eu-doped M2BaX4 (M=Cs, Rb; X=Br, Cl),” J. Appl. Phys. 96(11), 6281–6285 (2004).
[Crossref]

A. Fukabori, “Comparative analysis of scintillation characteristics derived from different emission mechanisms in BaCl2,” J. Appl. Phys. 117(15), 153106 (2015).
[Crossref]

J. Lumin. (1)

N. Rakov and G. S. Maciel, “Photoluminescence analysis of α-Al2O3 powders doped with Eu3+ and Eu2+ ions,” J. Lumin. 127(2), 703–706 (2007).
[Crossref]

J. Mater. Chem. (1)

Y. C. Chiu, W. R. Liu, C. K. Chang, C. C. Liao, Y. T. Yeh, S. M. Jang, and T. M. Chen, “Ca2PO4Cl: Eu2+: an intense near-ultraviolet converting blue phosphor for white light-emitting diodes,” J. Mater. Chem. 20(9), 1755–1758 (2010).
[Crossref]

J. Mater. Sci. Lett. (1)

J. Li, Y. Shi, J. Gong, and G. Chen, “Mössbauer study of amorphous Al2O3:Eu3+,” J. Mater. Sci. Lett. 16(9), 743–744 (1997).
[Crossref]

J. Microsc. (1)

J. A. Zasadzinski, “A new heat transfer model to predict cooling rates for rapid freezing fixation,” J. Microsc. 150(2), 137–149 (1988).
[Crossref]

J. Phys. D Appl. Phys. (1)

A. Pillonnet, A. Pereira, O. Marty, and C. Champeaux, “Valence state of europium doping ions during pulsed-laser deposition,” J. Phys. D Appl. Phys. 44(37), 375402 (2011).
[Crossref]

Mater. Trans. (1)

K. Koga, H. Anno, K. Akai, M. Matsuura, and K. Matsubara, “First-principles study of electronic structure and thermoelectric properties for guest substituted clathrate compounds Ba6R2Au6Ge40 (R=Eu or Yb),” Mater. Trans. 48(8), 2108–2113 (2007).
[Crossref]

Nucl. Instrum. Methods Phys. Res, Sect. A (1)

V. B. Mikhailik, H. Kraus, M. Balcerzyk, W. Czarnacki, M. Moszyński, M. S. Mykhaylyk, and D. Wahl, “Low-temperature spectroscopic and scintillation characterization of Ti-doped Al2O3,” Nucl. Instrum. Methods Phys. Res, Sect. A 546, 523–534 (2005).

Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A (1)

E. D. Bourret-Courchesne, G. Bizarri, R. Borade, Z. Yan, S. M. Hanrahan, G. Gundiah, A. Chaudhry, A. Canning, and S. E. Derenzo, “Eu2+-doped Ba2CsI5, a new high-performance scintillator,” Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A 612(1), 138–142 (2009).
[Crossref]

Opt. Mater. (2)

G. Hirata, N. Perea, M. Tejeda, J. A. Gonzalez-Ortega, and J. McKittrick, “Luminescence study in Eu-doped aluminum oxide phosphors,” Opt. Mater. 27(7), 1311–1315 (2005).
[Crossref]

M. Sugiyama, T. Yanagida, Y. Fujimoto, Y. Yokota, A. Ito, M. Nikl, T. Goto, and A. Yoshikawa, “Basic study of Eu2+-doped garnet ceramic scintillator produced by spark plasma sintering,” Opt. Mater. 35(2), 222–226 (2012).
[Crossref]

Philips Res. Rep (1)

G. Blasse, W. Wanmaker, J. Ter Vrugt, and A Bril, “Fluorescence of Eu2+ activated alkaline-earth aluminates,” Philips Res. Rep 23, 189–200 (1968).

Philips Res. Rep. (1)

G. Blasse and A. Bril, “Fluorescence of Eu2+ activated alkaline-earth aluminates,” Philips Res. Rep. 23, 201–206 (1968).

Phys. Chem. Chem. Phys. (1)

J. P. Allen and G. W. Watson, “Occupation matrix control of d- and f-electron localisations using DFT + U,” Phys. Chem. Chem. Phys. 16(39), 21016–21031 (2014).
[Crossref] [PubMed]

Phys. Rev. (1)

C. A. Arguello, D. L. Rousseau, and S. P. S. Porto, “First-order Raman effect in wurtzite-type crystals,” Phys. Rev. 181(3), 1351–1363 (1969).
[Crossref]

Phys. Rev. B (6)

J. L. Bettis, M. H. Whangbo, J. Köhler, A. Bussmann-Holder, and A. R. Bishop, “Lattice dynamical analogies and differences between SrTiO3 and EuTiO3 revealed by phonon-dispersion relations and double-well potentials,” Phys. Rev. B 84(18), 184114 (2011).
[Crossref]

J. Gegner, T. C. Koethe, H. Wu, Z. Hu, H. Hartmann, T. Lorenz, T. Fickenscher, R. Pöttgen, and L. H. Tjeng, “Electronic structure of RAuMg and RAgMg (R=Eu,Gd,Yb),” Phys. Rev. B 74(7), 073102 (2006).
[Crossref]

B. Dorado, B. Amadon, M. Freyss, and M. Bertolus, “DFT+U calculations of the ground state and metastable states of uranium dioxide,” Phys. Rev. B 79(23), 235125 (2009).
[Crossref]

B. Meredig, A. Thompson, H. A. Hansen, C. Wolverton, and A. van de Walle, “Method for locating low-energy solutions within DFT+U,” Phys. Rev. B 82(19), 195128 (2010).
[Crossref]

H. P. Komsa, T. T. Rantala, and A. Pasquarello, “Finite-size supercell correction schemes for charged defect calculations,” Phys. Rev. B 86(4), 045112 (2012).
[Crossref]

N. D. M. Hine, K. Frensch, W. M. C. Foulkes, and M. W. Finnis, “Supercell size scaling of density functional theory formation energies of charged defects,” Phys. Rev. B 79(2), 024112 (2009).
[Crossref]

Phys. Status Solidi, C Conf. Crit. Rev. (1)

M. Kirm, Y. Chen, S. Neicheva, K. Shimamura, N. Shiran, M. True, and S. Vielhauer, “VUV spectroscopy of Eu doped LiCaAlF6 and LiSrAlF6 crystals,” Phys. Status Solidi, C Conf. Crit. Rev. 2(1), 418–421 (2005).
[Crossref]

Proc. SPIE (1)

N. Cherepy, B. Sturm, O. B. Drury, T. Hurst, S. Sheets, L. Ahle, C. Saw, M. Pearson, S. A. Payne, A. Burger, L. A. Boatner, J. O. Ramey, E. V. van Loef, J. Glodo, R. Hawrami, W. M. Higgins, K. S. Shah, and W. W. Moses, “SrI2 scintillator for gamma ray spectroscopy,” Proc. SPIE 7449, 74490F (2009).
[Crossref]

Other (6)

M. W. Chase, JANAF thermochemical tables, American Chemical Society and the American Institute of Physics for the National Bureau of Standards, New York, 1985.

J. Glodo, H. Lingertat, C. Brecher, K. S. Shah, and A. Lempicki, “A new ceramic scintillator for neutron detection: CaF2: Eu2+/6LiF,” in Nuclear Science Symposium Conference Record (NSS/MIC) (IEEE, 2005) 1, 112–115.

E. Bayer and G. Schaack, “Two-photon absorption of CaF2:Eu2+,” Phys. Status Solidi41(2), 827–835 (1970) (b).
[Crossref]

G. Patton, F. Moretti, A. Belsky, K. Al Saghir, S. Chenu, G. Matzen, M. Allix, and C. Dujardin, “Light yield sensitization by X-ray irradiation of the BaAl4O7:Eu(2+)ceramic scintillator obtained by full crystallization of glass,” Phys. Chem. Chem. Phys.16(45), 24824–24829 (2014) (pp.).
[Crossref] [PubMed]

G. Gundiah, E. D. Bourret-Courchesne, G. Bizarri, S. M. Hanrahan, A. Chaudhry, A. Canning, W. W. Moses, and S. E. Derenzo, “Scintillation properties of Eu2+-activated barium fluoroiodide,” in Nuclear Science Symposium Conference Record (NSS/MIC) (IEEE, 2009), 1575–1578.

M. S. Alekhin, J. T. de Haas, K. W. Kramer, I. V. Khodyuk, L. de Vries, and P. Dorenbos, “Scintillation properties and self-absorption in SrI2: Eu2,+” in Nuclear Science Symposium Conference Record (NSS/MIC) (IEEE, 2010), pp. 1589–1599.

Cited By

OSA participates in Crossref's Cited-By Linking service. Citing articles from OSA journals and other participating publishers are listed here.

Alert me when this article is cited.


Figures (6)

Fig. 1
Fig. 1 Calculated Eu2+ concentration (in log10(c), where c = [Eu2+]/[Eu]) versus oxygen partial pressure (in log10(PO), where PO is oxygen partial pressure in Pa) in the temperature range between 1400~1900 °C. Vertical dashed lines mark the range of oxygen partial pressure used in vacuum synthesize. The horizontal dashed line indicates c = 95%.
Fig. 2
Fig. 2 Band structure of Eu3+ (a) and Eu2+ (b) doped alumina. The Fermi energy is set to 0 eV. For comparison, the two plots are arranged so that the energy levels contributed mainly by alumina are aligned. For clarity, unoccupied and occupied bands are shown in blue. Spin up and spin down levels are plotted with solid and dotted lines, respectively.
Fig. 3
Fig. 3 Room temperature photoluminescence excitation spectra of vacuum-sintered 0.1at% Eu2+: Al2O3 monitored at 430 nm with corresponding Gaussian fitting curves.
Fig. 4
Fig. 4 Room temperature photoluminescence emission spectra of vacuum-sintered 0.1at% Eu2+: Al2O3 and air-sintered 0.1at% Eu3+: Al2O3 excited with 277 nm and 330 nm (dark line: Eu2+:Al2O3; red line: Eu3+:Al2O3).
Fig. 5
Fig. 5 Photoluminescence spectra of vacuum-sintered 0.1at% Eu2+: Al2O3 at room temperature excited with 277 nm as a function of vacuum sintering temperature (normalized to the same height at the spectra maxima).
Fig. 6
Fig. 6 Decay curve of 0.1at% Eu2+: Al2O3 (sintering temperature: 1750°C-1850°C) monitored at 490 nm with the excitation 266 nm at room temperature.

Equations (8)

Equations on this page are rendered with MathJax. Learn more.

E u 2 O 3 A l 2 O 3 2E u Al × +3 O o
E u 2 O 3 A l 2 O 3 2Eu (2+) Al ' + V O .. + 3 2 O 2 (g)
E u 2 O 3 A l 2 O 3 2Eu (2+) Al ' + V O .. + 3 2 O 2 (g)
E r = E 2E u 2+ + E V O .. + μ O (T,P) E 2E u 3+
μ O ( T,P )= 1 2 E O 2 +Δ μ O Ο (T)+ k B Tln( p O 2 )
[ E u Eu ' ] 2 [ V O .. ] [ E u Eu × ] 2 [ O O × ] =exp( E r kT )
[ E u Eu ' ]=2[ V O .. ]
[ E u Eu ' ]+[ E u Eu × ] [ V O .. ]+[ O O × ] = [ E u Eu ' ]+[ E u Eu × ] 3 2 [ A l Al × ] = 2 3 c Eu  

Metrics