Abstract

A high efficiency and high peak power picosecond (ps) mid-infrared optical parametric amplifier with a new nonlinear crystal BaGa4Se7 pumped by a 30 ps 1064 nm Nd:YAG laser is demonstrated for the first time. The maximum photon conversion efficiency of 56% from 1064 nm to 3.9 μm idler has been achieved at the pump energy of 1.8mJ. A maximum idler output of 830 μJ at 3.9 μm with peak power of 27MW was obtained at pump energy of 9.1mJ. Moreover, a 3–5 μm idler tuning range was demonstrated, with output energies of 300μJ at 5 μm and up to 1 mJ at 3 μm at 8.2mJ pump energy.

© 2013 Optical Society of America

Full Article  |  PDF Article
OSA Recommended Articles
High energy and tunable mid-infrared source based on BaGa4Se7 crystal by single-pass difference-frequency generation

Yixin He, Yangwu Guo, Degang Xu, Yuye Wang, Xianli Zhu, Jiyong Yao, Chao Yan, Longhuang Tang, Jining Li, Kai Zhong, Chang Liu, Xiaoli Fan, Yicheng Wu, and Jianquan Yao
Opt. Express 27(6) 9241-9249 (2019)

Tunable 7–12  μm picosecond optical parametric amplifier based on a LiInSe2 mid-infrared crystal

Shanpeng Wang, Shibo Dai, Ning Jia, Nan Zong, Chunlong Li, Yu Shen, Tongtong Yu, Jie Qiao, Zeliang Gao, Qinjun Peng, Zuyan Xu, and Xutang Tao
Opt. Lett. 42(11) 2098-2101 (2017)

High power, tunable mid-infrared BaGa4Se7 optical parametric oscillator pumped by a 2.1 μm Ho:YAG laser

Jin-He Yuan, Chao Li, Bao-Quan Yao, Ji-Yong Yao, Xiao-Ming Duan, Ying-Yi Li, Ying-Jie Shen, Yi-Cheng Wu, Zheng Cui, and Tong-Yu Dai
Opt. Express 24(6) 6083-6087 (2016)

References

You do not have subscription access to this journal. Citation lists with outbound citation links are available to subscribers only. You may subscribe either as an OSA member, or as an authorized user of your institution.

Contact your librarian or system administrator
or
Login to access OSA Member Subscription

Cited By

You do not have subscription access to this journal. Cited by links are available to subscribers only. You may subscribe either as an OSA member, or as an authorized user of your institution.

Contact your librarian or system administrator
or
Login to access OSA Member Subscription

Figures (5)

You do not have subscription access to this journal. Figure files are available to subscribers only. You may subscribe either as an OSA member, or as an authorized user of your institution.

Contact your librarian or system administrator
or
Login to access OSA Member Subscription

Metrics

You do not have subscription access to this journal. Article level metrics are available to subscribers only. You may subscribe either as an OSA member, or as an authorized user of your institution.

Contact your librarian or system administrator
or
Login to access OSA Member Subscription