OSA Publishing

Newest Articles View All

Diode-pumped tunable single-longitudinal-mode Tm, Ho:YAG twisted-mode laser

Youlun Ju, Wei Liu, Baoquan Yao, Tongyu Dai, Jing Wu, Jinhe Yuan, Ji Wang, Xiaoming Duan, and Yuezhu Wang
Chin. Opt. Lett. 13(11), 111403- (2015)  View: PDF

Nanosecond high-pulse energy 1.57  μm KTA optical parametric amplifier with time delay

Huanhuan Li, Xiaolei Zhu, Xiuhuan Ma, Shiguang Li, and Weibiao Chen
Chin. Opt. Lett. 13(11), 111402- (2015)  View: PDF

Highly sensitive and homogeneous SERS substrate fabricated by a femtosecond laser combined with dewetting

Xudong Tan, Lan Jiang, Jie Hu, Pengjun Liu, Andong Wang, and Yong Lu
Chin. Opt. Lett. 13(11), 111401- (2015)  View: PDF

Concave grating miniature spectrometer with an expanded spectral band by using two entrance slits

Qian Zhou, Jinchao Pang, Xinghui Li, Kai Ni, and Rui Tian
Chin. Opt. Lett. 13(11), 110501- (2015)  View: PDF

Space-adjustable dark magneto-optical trap for efficient production of heteronuclear molecules

Zhujun Zhang, Zhonghua Ji, Zhonghao Li, Jinpeng Yuan, Yanting Zhao, Liantuan Xiao, and Suotang Jia
Chin. Opt. Lett. 13(11), 110201- (2015)  View: PDF

Select as filters


    Select Topics Cancel
    © Copyright 2015 | The Optical Society. All Rights Reserved