Expand this Topic clickable element to expand a topic
OSA Publishing

Newest Articles View All

Optical characteristics of ultrathin amorphous Ge films

Meng Guo, Hongbo He, Kui Yi, Shuying Shao, Guohang Hu, and Jianda Shao
Chin. Opt. Lett. 18(10), 103101- (2020)  View: PDF

Double-slit interference of single twisted photons

Wen-Rong Qi, Rui Liu, Ling-Jun Kong, Zhou-Xiang Wang, Shuang-Yin Huang, Chenghou Tu, Yongnan Li, and Hui-Tian Wang
Chin. Opt. Lett. 18(10), 102601- (2020)  View: PDF

Automated superpixels-based identification and mosaicking of cone photoreceptor cells for adaptive optics scanning laser ophthalmoscope

Yiwei Chen, Yi He, Jing Wang, Wanyue Li, Lina Xing, Feng Gao, and Guohua Shi
Chin. Opt. Lett. 18(10), 101701- (2020)  View: PDF

Spatiotemporal double-phase hologram for complex-amplitude holographic displays

Xiaomeng Sui, Zehao He, Hao Zhang, Liangcai Cao, Daping Chu, and Guofan Jin
Chin. Opt. Lett. 18(10), 100901- (2020)  View: PDF

Large effective aperture metalens based on optical sparse aperture system

Tiecheng Liu, Jingpei Hu, Linglin Zhu, Ruyi Zhou, Chong Zhang, Chinhua Wang, Aijun Zeng, and Huijie Huang
Chin. Opt. Lett. 18(10), 100001- (2020)  View: PDF

Select as filters


    Select Topics Cancel
    © Copyright 2020 | The Optical Society. All Rights Reserved