OSA Publishing

Newest Articles View All

Evolution of terahertz waves in air plasma driven by orthogonally polarized two-color pulses

Ya Bai, Jie Tang, Rongjie Xu, and Peng Liu
Chin. Opt. Lett. 14(9), 093201- (2016)  View: PDF

Generation of high-energy 284  ps laser pulse without tail modulation by stimulated Brillouin scattering

Zhaohong Liu, Yulei Wang, Yirui Wang, Hang Yuan, Zhenxu Bai, Hongli Wang, Rui Liu, Sensen Li, Hengkang Zhang, Luoxian Zhou, Tan Tan, Weiming He, and Zhiwei Lu
Chin. Opt. Lett. 14(9), 091901- (2016)  View: PDF

Titanium dioxide-based Q-switched dual wavelength in the 1  micron region

H. Ahmad, M. A. M. Salim, Z. A. Ali, M. F. Ismail, K. Thambiratnam, A. A. Latif, N. Nayan, and S. W. Harun
Chin. Opt. Lett. 14(9), 091403- (2016)  View: PDF

Hybrid adaptive optics system for a solid-state zigzag master oscillator power amplifier laser system

Boheng Lai, Lizhi Dong, Shanqiu Chen, Guomao Tang, Wenjin Liu, Shuai Wang, Xing He, Kangjian Yang, Ping Yang, Bing Xu, Chao Wang, Xianda Liu, Qingsheng Pang, and Yang Liu
Chin. Opt. Lett. 14(9), 091402- (2016)  View: PDF

Actively Q-switched ring Tm-doped fiber laser with free space structure

Wei Liu, Youlun Ju, Tongyu Dai, Liwei Xu, Jinhe Yuan, Chao Yang, Baoquan Yao, and Xiaoming Duan
Chin. Opt. Lett. 14(9), 091401- (2016)  View: PDF

Select as filters


    Select Topics Cancel
    © Copyright 2016 | The Optical Society. All Rights Reserved